Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE FIRABELL

DISSABTE 03 JUNY 2023

  1. OBJECTE. El concurs fotogràfic de FiraBell consisteix a fer fotografies de la fira que se celebra a Bellcaire d'Urgell el diumenge 4 de juny de 2023. Només podran participar-hi fotografies relacionades amb els actes de la fira, amb els expositors o amb el públic visitant.

  1. TERMINI. El concurs s’iniciarà a les 10 del matí i s'acabarà a les 8 del vespre del dia 4 de juny de 2023. No s’admetran a concurs fotografies enviades més enllà d’aquest termini.

  1. FORMA DE PARTICIPACIÓ. Per participar en el concurs s’haurà d'enviar les imatges a l'adreça d'e-mail concursosbellcaire@gmail.com afegint-hi el nom, l'adreça electrònica i un telèfon de contacte. Els participants hauran de realitzar una fotografia d’ambient de FiraBell en què aparegui algun element que permeti identificar la fira. Es valoraran especialment les imatges relacionades amb els productes de proximitat, l'artesania, el comerç i la indústria local. Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies. L'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell es reserva el dret de fer difusió i de publicar les fotografies presentades al concurs a les seves pàgines a Internet i a les seves xarxes socials.

  1. CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES. Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell o que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

  1. PREMIS. Es lliurarà un primer premi dotat amb 300 euros, i un altre de 100 euros a un finalista. El jurat es reserva la possibilitat de fer una distribució diferent dels premis si ho considera oportú.

  1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. Pot participar en el concurs qualsevol persona física de 16 anys o més. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors. Els participants assumeixen la responsabilitat envers l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers. Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part de l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell.l’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers. La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.

  1. SELECCIÓ DE PROPOSTES GUANYADORES. La selecció de les propostes guanyadores es farà el dilluns 5 de juny de 2023. Un jurat integrat per persones vinculades al comitè organitzador de FiraBell s’encarregarà de seleccionar els guanyadors dels tres premis, tenint en compte el compliment d'aquestes bases, l’originalitat de la imatge i el seu valor estètic. Els guanyadors s'anunciaran al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell a partir del dia 6 de juny de 2023.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. Els participants cedeixen expressament a l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials i o publicitàries. Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0.