Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

BASES DEL CONCURS PER AL LOGOTIP DE LA LLAR D’INFANTS ‘SOL SOLET’ DE BELLCAIRE D'URGELL

Llar d'Infants Sol Solet de Bellcaire
Llar d'Infants Sol Solet de Bellcaire

DIVENDRES 26 MARÇ 2021

  1. OBJECTIU 

L’objectiu del concurs és seleccionar el logotip destinat a representar la imatge de la llar d’infants Sol Solet de Bellcaire d’Urgell. El logotip es podrà utilitzar en totes aquelles activitats i publicacions que dugui a terme directament la llar d’infants o bé hi participi. 

  1. PARTICIPANTS 

Hi poden participar totes les persones majors de 16 anys que ho desitgin. Cada concursant podrà presentar dues propostes com a màxim. 

  1. PROPOSTES 

Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites. Els dissenys es podran elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió fins a tres colors com a màxim. També cal fer servir colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos, per tal que el logotip es pugui utilitzat tant en color com en blanc i negre. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. El logotip haurà d’incloure la llegenda “Llar d’infants Sol Solet”. 

  1. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 

El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que determini i que, en tot cas, hauran de basar-se en arguments artístics i simbòlics. A més de la qualitat i la capacitat de representació del logotip, es valorarà de manera positiva aquelles propostes que mostrin com s’adapta el logotip a espais i formats possibles on es pugui incloure com, per exemple, tríptics, fulletons, pàgines web, marxandatge, etc. 

  1. JURAT I VEREDICTE 

El jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del present concurs estarà constituït per persones de l’àmbit artístic i del disseny i per responsables de l’àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell. Les funcions assignades al jurat són les següents: l’admissió de les propostes presentades, mitjançant l’aixecament d’acta en què figuraran, si s’escau, les propostes no admeses, detallant els motius de l’exclusió; la valoració de les propostes presentades i de la resta de documentació que les acompanyi; resoldre i adjudicar el premi a la proposta guanyadora del concurs, i la interpretació d’aquestes bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el concurs. El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte que tindrà lloc el dia 15 de maig de 2021 a l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell i es publicarà a la pàgina web del consistori i també a les xarxes socials. El jurat podrà declarar el premi desert si ho estima oportú. Els autors podran signar les seves obres un cop conegut el veredicte del jurat. 

  1. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

El termini per a la presentació de propostes serà el 9 de maig de 2021. Els originals s’hauran de lliurar en format digital o digitalitzat a l’adreça de correu electrònic concursosbellcaire@gmail.com dins d’una carpeta on hi hagi, a més, les dades del seu autor/a (nom i cognoms, adreça, telèfon i l’adreça de correu electrònic), i on també es pot afegir una breu explicació raonada del procés de creació del logotip i/o tota aquella documentació que l’autor/a consideri oportuna relativa a l’explicació de la proposta. 

  1. PREMI 

S’estableix un premi únic per a la proposta que hagi estat seleccionada i que tindrà un import de 300 € i la publicació del logotip guanyador com a imatge de la llar d’infants Sol Solet. El logotip guanyador quedarà en propietat exclusiva i permanent de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell, el qual es reserva tots els drets de reproducció, ús i divulgació com a logotip i imatge de la llar d’infants. L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calguin. 

  1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

El fet de prendre part en aquest concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.