Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Col·laboracions econòmiques de la Diputació de Lleida: quinquenni 2015-2019

DIJOUS 29 OCTUBRE 2020

D’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article 15 de les Bases Generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms i per tal de complir les obligacions en matèria de PUBLICITAT I COMUNICACIÓ de les diverses actuacions objecte d’ajut per part de la Diputació de Lleida, es fa públic el següent:

 

A] PROGRAMA D’INVERSIONS LOCALS 2013-2016

L’objecte d’aquest Programa es regular la cooperació de la Diputació de Lleida en la realització d’obres i la prestació dels serveis de cooperació municipal.

Any 2015:      Urbanització d’un tram del carrer Tarragona.

Urbanització del tram de carrer obert no pavimentat, així com la pavimentació de bell nou de la part més malmesa.

Import de l’actuació justificada: 28.000,00 €.

Import de la subvenció atorgada: 20.953,83 euros.

 

B] PLA EXTRAORDINARI D’INVERSIONS LOCALS 2017-2018

L’objecte d’aquest Programa es regular la cooperació de la Diputació de Lleida en la realització d’obres i la prestació dels serveis de cooperació municipal.

Any 2018:      Arranjament del Parc Antoni Gaudí.

S’ha condicionat l’espai perquè sigui polivalent com a zona de passeig, estada per a lleure i pícnic, pràctica de l’esport o com a explanada per aplecs, concerts o actes a l’aire lliure sense molestar a la població.

Import de l’actuació a justificar: 74.049,87 €.

Import de la subvenció atorgada: 70.347,38 euros.

 

C] AJUTS DIRECTES

Regula la cooperació de la Diputació de Lleida en la realització d’obres i la prestació dels serveis de cooperació municipal no específicament previstes en altres línies de subvencions.

Any 2015.- Instal·lació d’una pista de pàdel. Àmbit Esports.

Per tal de fomentar l’esport en el municipi, es va efectuar el subministrament i enllumenat de la pista de pàdel.

Import de l’actuació justificada: 20.000,00 €.

Import de la subvenció atorgada: 6.000,00 euros.

Any 2018.- Reforma i ampliació del consultori municipal (Fase I). Àmbit Pla de Salut.

Instal·lació d’una nova sala de cures, office per a la metgessa i la infermera i dos petits magatzems a la sala d’espera. Reforma de la claraboia i terrassa.

Import de l’actuació a justificar: 40.064,18 €.

Import de la subvenció atorgada: 40.000,00 euros.

Any 2018.- Reparació d’una part de la coberta del cementiri municipal. Àmbit Sòcio-sanitari.

Reparació de la coberta de la porxada de la via Sant Josep.

Import de l’actuació a justificar: 13.670,16 €.

Import de la subvenció atorgada: 10.500,00 euros.

 

Any 2019.- Programa NEREU. Àmbit Sòcio-sanitari. Àmbit Sòcio-sanitari.

L’objecte és lluitar contra el sedentarisme i els mals hàbits alimentaris dels nens i nenes.

Import de l’actuació a justificar: 6.300,00 €.

Import de la subvenció atorgada: 4.700,00 euros.

 

D] SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU.

L’objecte d’aquest Pla es regular la concessió d’ajudes econòmiques de la Diputació de Lleida als Ajuntaments i EMDs del territori de Lleida, amb la finalitat d’ajudar a finançar la contractació de personal i/o empreses per al servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals.

Any 2015.- Socorristes 2015.

Import de l’actuació justificada: 8.324,30 €.

Import de la subvenció atorgada: 7.500,00 euros.

Any 2016.- Socorristes 2016.

Import de l’actuació justificada: 8.225,68 €.

Import de la subvenció atorgada: 7.500,00 euros.

Any 2017.- Socorristes 2017.

Import de l’actuació justificada: 11.307,93 €.

Import de la subvenció atorgada: 7.500,00 euros.

Any 2018.- Socorristes 2018.

Import de l’actuació justificada: 9.265,78 €.

Import de la subvenció atorgada: 7.500,00 euros.

Any 2019.- Socorristes 2019.

Import de l’actuació justificada: 8.394,16 €.

Import de la subvenció atorgada: 7.500,00 euros.

 

E] MANTENIMENT I CONSERVACIÓ CONSULTORI LOCAL.

L’objecte d’aquest Pla es regular la concessió d’ajudes econòmiques de la Diputació de Lleida als Ajuntaments i EMDs del territori de Lleida, amb la finalitat d’ajudar a finançar el manteniment, conservació i funcionament dels consultoris mèdics locals.

Any 2015.- Consultori 2015.

Import de l’actuació justificada: 11.552,71 €.

Import de la subvenció atorgada: 9.500,00 euros.

Any 2016.- Consultori 2016.

Import de l’actuació justificada: 12.656,48 €.

Import de la subvenció atorgada: 9.500,00 euros.

Any 2017.- Consultori 2017.

Import de l’actuació justificada: 12.242,71 €.

Import de la subvenció atorgada: 9.500,00 euros.

Any 2018.- Consultori 2018.

Import de l’actuació justificada: 12.268,01 €.

Import de la subvenció atorgada: 9.500,00 euros.

Any 2019.- Consultori 2019.

Import de l’actuació a justificar: 11.600,00 €.

Import de la subvenció atorgada: 9.000,00 euros.

 

F] PLA DE MANTENIMENT DE CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL

Aquest Pla té com objectiu les actuacions de conservació, manteniment i millores en camins de titularitat municipal que en el cas de Bellcaire tenen una superfície de 31 km².

Any 2016.- Camins 2016.

Import de l’actuació justificada: 22.324,34 €.

Import de la subvenció atorgada: 4.310,00 euros.

Any 2017.- Manteniment i conservació de la xarxa municipal de camins 2017.

Import de l’actuació justificada: 12.099,36 €.

Import de la subvenció atorgada: 5.608,00 euros.

 

G] PLA D’ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS 2017-2019

El Pla d'Arrendaments i Subministraments 2017-2018-2019 és un programa de la Diputació de Lleida amb l'objectiu de col·laborar econòmicament amb la despesa corrent de les entitats locals i que té com a beneficiaris els municipis i les entitats municipals descentralitzades de Lleida. Les despeses que es subvencionen són les d'arrendaments d'edificis i altres construccions, així com l'arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge. També els subministraments d'energia elèctrica, combustibles i carburants i els serveis de comunicacions.

 

L'import que ha atorgat la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Bellcaire d'Urgell és de 20.393,00 € per aquest trienni:

Any 2017.- Subministrament d’energia elèctrica del complex esportiu.

Import de l’actuació justificada: 19.500,00 €.

Import de la subvenció atorgada: 6.797,67 euros.

Any 2018.- Subministrament d’energia elèctrica del complex esportiu.

Import de l’actuació justificada: 19.386,85 €.

Import de la subvenció atorgada: 6.797,67 euros.

Any 2019.- Subministrament d’energia elèctrica del complex esportiu.

Import de l’actuació justificada: 20.384,56 €.

Import de la subvenció atorgada: 6.797,66 euros.

 

H] REALITZACIÓ ACTIVITATS FIRALS

L’any 2017 va ser el primer any que en el nostre municipi es va celebrar FiraBell, fira del comerç, indústria, artesania i productes de proximitat, fira que s’ha anant consolidant any rere any. La Diputació, amb l’objectiu de fomentar la realització d’aquestes fires, ha col·laborat des dels seus inicis:

Any 2017.- Firabell 2017.

Import de l’actuació justificada: 10.906,82 €.

Import de la subvenció atorgada: 1.200,00 euros.

Any 2018.- Firabell 2018.

Import de l’actuació justificada: 12.998,14 €.

Import de la subvenció atorgada: 1.500,00 euros.

Any 2019.- Firabell 2019.

Import de l’actuació justificada: 15.616,87 €.

Import de la subvenció atorgada: 1.245,10 euros.

 

I] PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES PEL CLIMA I L’ENERGIA (PAESC)

La subvenció està destinada a redactar el Pla d’Acció d’Energia Sostenible pel Clima i l’Energia, amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2 en més del 40 % per a l’any 2030 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables, i a augmentar la resiliència amb l’adaptació als impactes del canvi climàtic

Any 2018.- Redacció Pla d’Acció d’Energia Sostenible pel Clima i l’Energia.

Import de l’actuació justificada: 5.263,50 €.

Import de la subvenció atorgada: 2.630,00 euros.

 

J] AJUTS PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES

Subvencions atorgades mitjançant la utilització del superàvit pressupostari de la Diputació de Lleida (Reial decret llei 1/2018, de 23 de març).

Any 2019.- Arranjament i Pavimentació asfàltica dels crs. Jaume Arquer i Jaume I. Àmbit d’Infraestructures Bàsiques.

Carrers la pavimentació dels quals estava molt malmesa per la quantitat de trànsit que hi passa, especialment tractors, i a on calia fer un nou asfaltatge per tenir les condicions adequades de seguretat viària.

Import de l’actuació a justificar: 26.355,92 €.

Import de la subvenció atorgada: 22.000,00 euros.

 

K] AJUTS PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENT DE SALUT

Any 2019.- Subministrament d’un Desfibril·lador Automàtic Extern (DEA).

L’objectiu de la Diputació de Lleida és que les comarques de Lleida siguin un territori càrdio-protegit, fent-se càrrec de la instal·lació, el manteniment (1r. any), la formació i senyalització. L’Ajuntament de Bellcaire en va sol·licitar un que ha estat instal·lat a la Plaça Lluís Companys, prop del parc infantil.