Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PLANS DE CONCERTACIÓ I COOPERACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I DEL SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS [EXERCICI 2023]

DIVENDRES 15 MARÇ 2024

D’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article 15 de les Bases Generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms i per tal de complir les obligacions en matèria de PUBLICITAT I COMUNICACIÓ de les diverses actuacions objecte d’ajut per part de la Diputació de Lleida, es fa públic el següent:

A] DIPUTACIÓ DE LLEIDA.- PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’AMBIT DE LA SALUT PÚBLICA, ANUALITAT 2023.

L’objectiu és dotar una subvenció per a finançar les despeses corrents de la corporació en l’àmbit de la salut, intentant mitigar parcialment els efectes econòmics de la crisi sanitària causada pel COVID-19 ja que aquest fet està provocant una disminució dels ingressos previstos en els ajuntaments, un empitjorament de les previsions de tresoreria i un increment de les despeses pressupostades inicialment. Entre altres, s’inclouen les despeses corrents dels àmbits següents:

1.- Hàbits saludables, conductes i comportaments que incideixen en el benestar, activitat física i esportiva no competitiva; 2.- Socorristes de les piscines municipals; 3.- Gestió de les aigües d’ús públic per al consum humà i d’ús lúdic; 4.- Manteniment, subministraments i gestió dels consultoris mèdics; 5.- Sales de vetlla, tanatoris i cementiris; 6.- Despeses de promoció i protecció de la salut pública, salut alimentària, ambiental i control de pràctiques de risc sanitari, control de plagues, que inclourà les despeses de subministrament i prestació de serveis per fer front al COVID-19; 7.- El control d’animals peridomèstics; 8.-Manteniment del clavegueram (exclosa depuració), així com les Despeses de Personal per les actuacions descrites anteriorment.

Import de l’actuació a justificar: 23.388,00 €.

Import de la subvenció atorgada: 23.388,00 euros.

B] DIPUTACIÓ DE LLEIDA.- PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER A FER FRONT A LES DESPESES CORRENTS DELS AJUNTAMENT I LES EMD DEL TERRITORI DE LLEIDA, ANUALITAT 2023.

L’objectiu és dotar una subvenció per a finançar les despeses corrents ordinàries de la corporació, com poden ser les despeses de reparacions, manteniment i conservació dels equipaments municipals i/o les despeses de material, subministraments i altres. Es pretén mitigar parcialment els efectes econòmics causats pel COVID-19 encara subsistents, però també els efectes econòmics derivats de la invasió d’Ucraïna que, lluny de mitigar-se l’any 2023, han suposat un increment constant dels preus dels diferents materials i subministraments, en especial els de l’energia, tot provocant una disminució dels ingressos previstos, un empitjorament de les previsions de tresoreria i un fort increment de les despeses pressupostades inicialment.

Import de l’actuació a justificar: 31.103,91 €.

Import de la subvenció atorgada: 31.103,91 euros.C] DIPUTACIÓ DE LLEIDA.- PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN MATÈRIA D’ARRANJAMENT DE CAMINS. 1 DE GENER 2023-30 DE JUNY DE 2024.

L’objecte d’aquest Pla és finançar la despesa corrent (NO despeses d’inversions) derivada de l’arranjament de la xarxa de camins de titularitat municipal dels ens locals, distribuïts entre els 31,38 km² d’extensió del TM de Bellcaire d’Urgell.

Import de l’actuació a justificar: 16.927,10 €.

Import de la subvenció atorgada: 16.927,10 euros.

D] INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS (IEI).- PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’AMBIT DE LA CULTURA, ANUALITAT 2023.

L’objectiu és posar a la disposició de la corporació d’uns fons prèviament determinat perquè pugui programar les seves activitats anuals en l’àmbit de la cultura com poden ser les despeses d’activitats culturals (diades, cercaviles de foc, concerts, etc.), artístiques (pintura, fotografia, teatre, etc.), de promoció i difusió cultural (cursos, exposicions, conferències, tallers, etc.).

Import de l’actuació a justificar: 5.668,00 €.

Import de la subvenció atorgada: 5.668,00 euros.