Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Entitats que el formen

Bellcaire d'Urgell: 1.290 habitants.

  • Bellcaire d'Urgell: 1.261.
  • Disseminat de Bellcaire d'Urgell: 29.

El Pedrís: 25.

Bellcaire d'Urgell

Codi
250479
Comarca
Noguera
Població
1.229
Superfície
31,38
Densitat
39,2
Altitud
267

Superfície (km²)

Municipi
31,38
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
39,2
Comarca
22
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
630
Comarca
20.404
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
599
Comarca
18.893
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
1.229
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
142
Comarca
5.586
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
756
Comarca
25.173
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
255
Comarca
6.711
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
76
Comarca
1.827
Catalunya
256.427

Població

Municipi
1.229
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
72
Comarca
2.906
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
410
Comarca
13.618
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
127
Comarca
3.216
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
21
Comarca
664
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
630
Comarca
20.404
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
70
Comarca
2.680
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
346
Comarca
11.555
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
128
Comarca
3.495
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
55
Comarca
1.163
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
599
Comarca
18.893
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.012
Comarca
28.472
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
77
Comarca
3.025
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
140
Comarca
7.800
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
1.229
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.100
Comarca
32.066
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
129
Comarca
7.231
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
1.229
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
544
Comarca
16.185
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
86
Comarca
4.219
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
630
Comarca
20.404
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
556
Comarca
15.881
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
43
Comarca
3.012
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
599
Comarca
18.893
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
45
Comarca
1.243
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
35
Comarca
1.284
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
80
Comarca
2.527
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
175
Comarca
6.060
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
82,9
Comarca
75
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
4
Comarca
128
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
130
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
6
Comarca
258
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
7
Comarca
226
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
5
Comarca
221
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
12
Comarca
447
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
4
Comarca
105
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
6
Comarca
175
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
75
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
6
Comarca
250
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
22
Comarca
664
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
24
Comarca
512
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
4
Comarca
150
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
18
Comarca
514
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
22
Comarca
664
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal

Municipi
-116
Comarca
-814
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-9,91
Comarca
-2,25
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-7,6
Comarca
-3,53
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-2,31
Comarca
1,29
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
1.316
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.175
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.228
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
912
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.208
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.320
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
5
Comarca
81
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
38
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
68
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
11
Comarca
328
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
18
Comarca
536
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
17,8
Comarca
18,4
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
35,9
Comarca
37,4
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
17,9
Comarca
20
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
28,4
Comarca
24,1
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
997
Comarca
27.376
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
82
Comarca
73,8
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
946
Comarca
26.783
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
70,3
Comarca
57,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
956
Comarca
26.799
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
77,9
Comarca
71
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
80,6
Comarca
72,1
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
988
Comarca
27.255
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
526
Comarca
15.404
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
135
Comarca
4.986
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
661
Comarca
20.390
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
674
Comarca
19.232
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
1.150
Comarca
33.523
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
300
Comarca
9.395
Catalunya
1.860.585

Dones

Municipi
225
Comarca
6.870
Catalunya
1.655.935

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
525
Comarca
16.270
Catalunya
3.516.515

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
565
Comarca
17.210
Catalunya
3.699.930

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
610
Catalunya
9.995

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
1.810
Catalunya
455.890

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
835
Catalunya
155.910

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
90
Comarca
5.020
Catalunya
2.364.940

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
205
Comarca
8.275
Catalunya
2.986.735

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
65
Comarca
1.310
Catalunya
21.270

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
240
Catalunya
37.000

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
490
Catalunya
69.715

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
1.775
Catalunya
426.680

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
145
Comarca
3.820
Catalunya
554.665

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
105
Comarca
3.130
Catalunya
550.370

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
3.340
Catalunya
721.365

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.810
Catalunya
717.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
997.040

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
205
Comarca
8.275
Catalunya
2.986.735

Comptes de cotització

Municipi
45
Comarca
1.355
Catalunya
244.754

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
381
Comarca
9.514
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
757,02
Comarca
813,63
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
156
Comarca
4.342
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
178
Comarca
4.092
Catalunya
775.829

Total

Municipi
334
Comarca
8.434
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
5,4
Comarca
234,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
4,1
Comarca
222,8
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
6,1
Comarca
146,7
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
21,4
Comarca
1.092,7
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1,9
Comarca
156,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
38,9
Comarca
1.853,3
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
17,8
Comarca
843,8
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
21,1
Comarca
1.009,6
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
38,9
Comarca
1.853,3
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
549
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
_
Comarca
3.638
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
121
Comarca
4.391
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
684
Comarca
23.317
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
439
Comarca
11.305
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
64
Comarca
2.558
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
1.424
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
549
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
158
Comarca
6.441
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
235
Comarca
4.590
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
3.007
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
549
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
18.334
Comarca
534.033
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
15,3
Comarca
13,8
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
87,4
Comarca
78,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
978
Comarca
33.313
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
58.145
Comarca
40.570
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
320
Comarca
320
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.419
Comarca
18.829
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.005
Comarca
4.960
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.528
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
4
Comarca
4.179
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.531
Comarca
73.595
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.875
Comarca
49.567
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
434
Comarca
5.143
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
88
Comarca
3.050
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
33
Comarca
3.930
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
88
Comarca
5.384
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
9
Comarca
1.658
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
405
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
252
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
14
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
2.528
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
189
Comarca
3.083
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
53
Comarca
833
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.622
Comarca
47.814
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
27.137
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
3.327
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
58.302
Comarca
1.135.009
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
261.746
Comarca
4.837.268
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.922
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
87
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
651
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
60
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
520
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
815
Comarca
22.351
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
124
Comarca
3.129
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
221
Comarca
7.280
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
59
Comarca
2.297
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
1.219
Comarca
35.057
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,18
Comarca
1,24
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
51,7
Comarca
42
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
112
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
404,08
Comarca
7.542,27
Catalunya
3.823.878,74

Document Actions